Kangra

Sub Projects under HPCDP-JICA ODA in District Kangra

View Map of Kangra

  Sl No.  District Project Management Unit   Block Project Management Unit  Type of Sub  Project   No. of Scheme  CCA (Hect)  Access Farm Road
 1.                Kangra  
                            Baijnath
               
Flow Irrigation Scheme 31 1040.60  12.30
 2. Lift Irrigation Schemes  1 12.11  0.60
 3. Shallow Tube well 0  0  0.00
 4.  
                            Dehra
               
Flow Irrigation Scheme 11 458.00 3.00
5. Lift Irrigation Schemes 10 140.00 1.50
 6. Shallow Tube well  0  0  0.00
 7.  
                            Nurpur
               
Flow Irrigation Scheme 20 716.89  3.60
 8. Lift Irrigation Schemes 5 73.46  0.00
 9. Shallow Tube well 0  0.00  0.00
     Sub-total ( Kangra)  78 2441.06  21.00